Kan du ikke dette er det bare å begynne!

Ungdomstida er forelskelsenes, potimismens og mulighetenes tid. Det er tiden for å gi og ta imot  kjærlighet i uendelige doser, for håp og kompromissløs idealisme og for å planlegge framtida. Det er tida for å leve livet her og nå, uten begrensninger. Det er tid for utskeielser og uforpliktende eksperimentering. Det er tid for å finne hvem man vil være, eller finne seg selv. Alle barn synger sin egen tone, alle barn er noe spesielt.

Men ungdomstiden er også usikkerhetens tid. Tiden for rolleforvirring. Man slipper sin egen tone for å finne den alle de andre har. I et forvirrende strebekaos etter å finne en felles tone, slipper man sin egen tone og glemmer den. Senere vil ungdommen føle at han ikke er god nok, at han ikke er noe spsielt og ikke strekker til. Så kommer tiden hvor man skal vite egenskapene og interessene sine og finne ut hva man vil gjøre med de. Men det sliter alle med. Fordi de har mer eller mindre glemt tonen sin. Man kan ikke fullt ut internallisere en annen tone, gjøre den sin. Det vil ihvertfall ikke føles fullt ut riktig. Men å synge fellestonen er kanskje det tryggeste, det minst utfordrende, den krever mindre av deg. Den krever bare at du kopierer, og faller du ut er det bare å lytte til de andre, så er du på sporet igjen. Hvilken tone synger du?

I overgangen fra ungdomstiden til voksenlivet kreves det mye av deg. Det kreves at du kan ta selvstendige standpunkt i forhold til livssyn, virkelighetsforståelse, verdier, moral og ettikk. Det kreves at du mestrer relativistisk og hypotetisk grubling. Kan ting være annerledes enn de er? Du må kunne reflektere over mulige alternativer og vurdere standpunker kritisk. Du må kunne drøfte problemstillinger. Du må ha en bredere autostrada og en diferensiert tankemåte. Det krever selvstendighet, modenhet og nyorientering. Du må finne fotfeste og mening i tilværelsen tross en frustrerende anomi. Du må kunne systematisere og begrunne og du må kunne følge standard struktur. Du må kunne prate formellt og bruke et avansert språk. Så for de som ikke innfrir kravene, det er bare å begynne!


Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits